Transparència

Transparència
VISIÓ

Els nostres objectius són:

1. Traslladar a la societat la mirada antropològica i l’anàlisi crítica pròpies de la disciplina.

2. Afavorir processos de transformació social.

3. Promoure la convivència intercultural.

4. Realitzar accions de sensibilització envers a problemàtiques socials relacionades amb la diversitat cultural.

5. Brindar espais de reflexió per la deconstrucció d’estereotips i rumors associats a “les altres cultures”.

6. Treballar amb perspectiva de gènere i interseccional, per tal de visibilitzar els mecanismes i lògiques que generen exclusió.

7. Fer recerca, disseny, diagnòstic i avaluació de projectes.

8. Crear xarxes comunitàries que facilitin a la ciutadania ser subjectes actius en els processos socials de la ciutat.

VALORS

- Treball en equip.

- Treball en xarxa amb entitats i projectes afins.

- Creativitat i innovació.

- Igualtat i equitat de gènere transversal i interseccional.

- Diversitat cultural, sexual, religiosa, política i de procedència.

- Ciutadania amb consciència crítica, empàtica i participativa.

- Interdisciplinarietat.

MEMÒRIES I ESTATUTS


Memòria d'activitats 2017

Memòria d'activitats 2018

Estatuts Associació Antropologies