Què oferim

Què oferim

T'INTERESSA EL QUÈ FEM I T'AGRADARIA CONTRACTAR-NOS?

Aquí pots consultar els serveis que oferim, tots adaptables en format i en continguts.  

A més, hi ha la possibilitat de dissenyar una proposta personalitzada en funció de les necessitats concretes de la persona o entitat.


 

FORMACIÓ

Duem a terme cursos i tallers dirigits a escoles, educadors/es, professionals i entitats de diversos perfils que tinguin interès en l’antropologia i vulguin formar-se tant en temes propis de la disciplina com en les tècniques de recerca que es fan servir.

L’objectiu d’aquests tallers és aprendre a analitzar fenòmens socials vinculats a la diversitat cultural. Utilitzem una metodologia participativa que a través d’una sèrie de dinàmiques doni a les persones participants un paper creador actiu en el propi taller.

ASSESSORAMENT

Donem suport a grups i institucions vinculades als àmbits educatius, laborals o associatius en temes de diversitat cultural, sexual, religiosa, política i de procedència, drets humans i migració i aplicació de la perspectiva de gènere.

Acompanyem i informem a persones o entitats que vulguin promoure  uns criteris inclusius dins la seva pràctica professional i/o en el desenvolupament, implementació i avaluació de projectes.

ACTIVITATS

Antropologies està especialitzada en el format de rutes antropològiques, una sortida a l’aire lliure disponible per a tot tipus de públics; des d’una excursió escolar a una activitat educativa per a una entitat.

A més, dissenyem esdeveniments que aporten una mirada antropològica sobre temes d'interès actual com ara xerradescol·loquis, taules rodones o cinefòrums, entre d’altres.

RECERCA

Desenvolupem projectes d’investigació que, a través d’una metodologia qualitativa i integral com el treball de camp, ajudin a comprendre millor la realitat local i global que ens toca viure.

Fem servir tècniques pròpies de recerca antropològica per a profunditzar en temes com la convivència intercultural, els processos identitaris o la participació ciutadana amb l’objectiu de visibilitzar, i transformar, si cal, els conflictes socioculturals presents en cada context geogràfic.