Transparència

Transparència
MISSIÓ

Som un col·lectiu interdisciplinari de persones formades en Antropologia Social i Cultural que treballa de manera transversal amb perspectiva de gènere i des d’una mirada intercultural i interseccional.

La nostra missió és visibilitzar i reflexionar de forma crítica i compartida a partir de la práctica antropológica actual, la seva difusió i els usos que se’n poden fer. Creiem que l’aportació de l’Antropologia al nostre món és clau per a comprendre la multiplicitat de fenòmens culturals en què estem immerses, la manera en que les persones vivim, representem, pensem i habitem el nostre món, en tant que membres d'una comunitat, d’una cultura.

VISIÓ

La nostra visió és composa del següents punts:

1. Traslladar a la societat la mirada antropològica i l’anàlisi crítica pròpies de la disciplina.
2. Afavorir processos de transformació social.
3. Promoure la convivència intercultural a través d’accions de sensibilització envers a problemàtiques socials relacionades amb la diversitat cultural.
4. Treballar amb perspectiva de gènere i interseccional, per tal de visibilitzar els mecanismes i lògiques que generen exclusió.
5. Crear xarxes comunitàries que facilitin a la ciutadania ser subjectes actius en els processos socials de la ciutat.

VALORS

Els valors que estan darrere de totes les nostres pràctiques són:

- Treball en equip.
- Treball en xarxa amb entitats i projectes afins.
- Creativitat i innovació.
- Igualtat i equitat de gènere transversal i interseccional.
- Diversitat cultural, sexual, religiosa, política i de procedència.
- Ciutadania amb consciència crítica, empàtica i participativa.
- Interdisciplinarietat.

MEMÒRIES I ESTATUTS


Memòria d'activitats 2018

Memòria d'activitats 2019

Memòria d'activitats 2020

Estatuts Associació Antropologies