inline

Aquest taller es construeix amb la intenció d’acostar algunes de les tècniques de recerca pròpies de l’antropologia als i les estudiants d’educació secundària o batxillerat. En cinc sessions i a través de dinàmiques i grups de treball, es busca oferir eines conceptuals i metodològiques que puguin servir-los a l’hora d’engegar […]